Basis behandeling

€38,50 Complete behandeling maximaal 45 minuten.

 

Prijslijst per 1 januari 2024

Indien u een afspraak niet kunt nakomen, dient u die uiterlijk 24 uur van te voren af te melden.

Van niet tijdig afgemelde afspraken word 50% van het behandel bedrag in rekening gebracht.