Hoe belangrijk zijn eigenlijk uw voeten?
U hebt uw voeten nodig van ’s morgens bij het opstaan tot ’s avonds naar het naar bed gaan. Uw voeten brengen u daar waar u naar toe wil en wordt er dus ook veel van ze gevraagd. Ze kunnen veel te verduren hebben op een dag en daarom is het belangrijk dat ze op tijd extra aandacht krijgen. Pijnlijke voeten kunt u gemakkelijk voorkomen of verhelpen door een bezoek te brengen aan een vakbekwame pedicure.

Wat doet een pedicure ?
Tot de werkzaamheden van een pedicure behoren onder andere het de juiste wijze knippen en/of frezen van uw nagels, het verwijderen van eelt en likdoorns, en het oplossen van eventuele andere nagelproblemen. Daarnaast kan een pedicure ook eventuele klachten opsporen en deze waar mogelijk verhelpen en tot slot kan zij/hij ook adviezen geven voor een goede voetverzorging.